Zelená strecha: Platon DE25

Platon DE25

Drenáž a zásobárna vody pro zelené střechy

Platon DE 25 je ideálne riešenie pre ploché strechy na budovách a podzemných stavbách (garážach) alebo terasách. Jeho jedinečná skladovacia kapacita vody, drenážny systém a ochrana hydroizolácie, umožňuje bezproblémovú údržbu zelených striech za všetkých podmienok.

Platon DE 25 je ideálne riešenie pre ploché strechy na budovách a podzemných stavbách (garážach) alebo terasách. Jeho jedinečná skladovacia kapacita vody, drenážny systém a ochrana hydroizolácie, umožňuje bezproblémovú údržbu zelených striech za všetkých podmienok.

Oblasť použitia
Platon DE 25 je špeciálne vyvinutá nopová membrána, ktorá chráni asfaltovú hydroizoláciu, zaisťuje rozvod vody po celej ploche striech a chráni vegetáciu na plochej streche pred vyschnutím. Tento systém vytvára nové možnosti pre vznik nových zelených plôch a k začleneniu budov do okolitej prírody.

Skladba a funkcia
Platon DE 25 slúži ako zásobáreň vody a zároveň zaisťuje jej distribúciu po celej ploche zelenej strechy.
DE 25 chráni aj podkladovú hydroizoláciu pred pretrhnutím, poškodením od mechanického zaťaženia. Platon DE 25 je vyrobený z materiálu HD polyetylén, odolného proti vplyvu všetkých chemikálií, ktoré sa vyskytujú na stavbách.

Technické údaje:
Skladová kapacita vody: 6.1 l/m2
Priepustnosť vody: 0.8 l/sm2
Drenážna kapacita: 1.3 l/sm (pri 2° sklone)
Zaťaženie max. 75 kN/m2
Deformácia pri dlhodobom zaťažení: max. 25% (50 kN/ m2)
Rozmery dosky: 1.33 x 2.22 m
Hmotnosť: 0.95 kg/m2
Nopy/konštrukčná výška: cca: 23 mm