TopSec bezpečnostný systém pre strechy: TopSec strešné rebríky

TopSec strešné rebríky

Bezpečná chôdza po streche

Isola strešné rebríky zaisťujú väčšiu bezpečnosť pri chôdzi na streche. Systém bol špeciálne vyvinutý pre krytinu Isola Powertekk, ale je vhodný aj pre porovnateľné plechové krytiny.

Isola strešné rebríky zaisťujú väčšiu bezpečnosť pri chôdzi na streche. Systém bol špeciálne vyvinutý pre krytinu Isola Powertekk, ale je vhodný aj pre porovnateľné plechové krytiny. Dodáva sa v dvoch farbách červenej a čiernej a jeho inštalácia je jednoduchá a rýchla. Kompletný systém spĺňa požiadavky noriem EN 516 a EN 517.

Bezpečnosť so systémom

1-stupňový strešný rebrík
Základná zostava sa skladá z montážnej sady a perforovaných stupníc. Podľa požiadaviek sa môžu pridávať a spájať jednotlivé stupne do požadovanej dĺžky. Špeciálny tvar stupňa zvyšuje jeho bezpečnosť.

Strešný rebrík
Montážna sada a 3-stupňový rebrík tvoria základnú zostavu. Systém môže byť nadpájaný pridaním ďalších rebríkov podľa individuálnych požiadaviek. Spojenie jednotlivých modulov sa prevádza pomocou napojovacej sady. Tvar a povrch jednotlivých stupníc zvyšuje bezpečnosť a zabraňuje pokĺznutiu pri chôdzi. Pomocou 1,25 m dlhej pripevňovacej koľajnice môže byť rebrík jednoducho umiestnený na požadovanom mieste na streche. Oba systémy spĺňajú požiadavky normy EN 516.

Bezpečnostný hák pre pokrývača
Bezpečnostný hák pre pokrývača sa skladá z montážnej sady a vlastného háku. Pomocou 1,25 m dlhej pripevňovacej koľajnice, môže byť hák jednoducho umiestnený na požadovanom mieste na streche. Systém spĺňa požiadavky normy EN 5117, trieda B.