Podkladové pásy: Isola Isokraft

Isola Isokraft

Podkladový pás vhodný pre použití aj v zimnom období

Isola Isokraft je silný asfaltový podkladový pás, ktorý môže byť vystavený pôsobeniu počasia počas dlhej doby (dokonca aj v zimnom období), čo umožní, aby pokrývačské práce boli dokončené za priaznivejšieho počasia.

Použitie

Isola Isokraft je silný asfaltový podkladový pás, ktorý môže byť vystavený pôsobeniu počasia počas dlhej doby (dokonca aj v zimnom období), čo umožní, aby pokrývačské práce boli dokončené za priaznivejšieho počasia. Je vhodný pre všetky druhy šikmých striech s minimálnym sklonom do 6º. Isola Isokraft je vhodný ako podkladový pás pre šikmé zelené strechy a šindle Isola. Ďalšia oblasť použitia: bridlicové strechy, škridly, plechové krytiny

Popis výrobku

Isola Isokraft sa skladá z polyesterovej vložky s nosnou tkaninou a samolepiacimi okrajmi, ktoré sú vyvinuté tak, aby zaručili bezpečné zlepenie aj pri nízkej teplote do 3ºC. Vložka je pokrytá z oboch strán SBS polymer bitumenom a povrch pásu je pokrytý kremičitým pieskom. Zadná strana pásu je pokrytá hladkou fóliou, ktorá zabraňuje zlepeniu pásov s podkladom.

Technické údaje

Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne): 550/475 N/50 mm
Odolnosť proti vytrhnutiu klinca (pozdĺžne/priečne): 80/80 N
Rozťažnosť: 40%
Rozmer pásu: 1 x 15 m
Hmotnosť: 31.2 kg / rl