Pozemné staviteľstvo: Platon membrána pre tunely

Platon membrána pre tunely

Nopová membrána, drenážny systém a riešenie pre hydroizoláciu tunelov. So systémom Platon dosiahnete kvalitu požadovanú pri týchto náročných stavbách.

Drenáž a vodotesná konštrukcia tunelov – TBM hĺbené

TBM hĺbené tunely v piesočnatých skalách majú normálne hladký a rovný povrch. V systéme tunelovej drenáže môže byť tunelová membrána použitá ako samostatná drenáž a ochrana vodotesnej izolácie namiesto tradičnej geotextílie a rovnej fólie. Tunelová membrána môže pokrývať povrch tunelu po celom obvode alebo len vrchnú časť a v spodnej časti tunelu sa použije Platon P 20.

 

Drenáž a vodotesná konštrukcia tunelov – TBM vŕtané a odstreľované

V oboch TBM vŕtaných alebo odstreľovaných tuneloch je vhodnejšie použiť plochú vodotesnú izoláciu v spojení s drenážnou vrstvou medzi skalou alebo betónovou výstužou a vodotesnou izoláciou. Platon Tunelová membrána zabezpečuje drenáž a tiež chráni flexibilnú izoláciu od drsného povrchu skaly. Tunelová membrána sa mechanicky pripevňuje k stene tunela.

 

Tunelová konštrukcia - vaňová

Platon Tunelová Membrána ochraňuje vodotesné izolácie proti poškodeniu. Vodné zábrany sú pritavené k vodotesnej izolácii a vytvárajú sekcie, ktoré zodpovedajú dĺžke sekcií vytvorených betónom. Platon Tunelová membrána je pritavená k vodným zábranám. Pomocou tejto metódy je vodotesná vrstva chránená proti mechanickému poškodeniu. V prípade neskorších priesakov vody môžu byť jednotlivé sekcie ľahko dodatočne injektované tesniacou  hmotou.