Základy: Platon P20

Platon P20

Pre vysokú drenážnu kapacitu

P20 tvorí drenáž s vysokou kapacitou pre odvod vody v konštrukcii, často na vnútornej strane oporných stien alebo na podkladovej betónovej vrstve. Vzduchová medzera je napojená do odpadového systému alebo do studne, z ktorej sa voda odčerpáva kalovým čerpadlom.

Použitie

U hlboko zakladaných stavieb vytvára P20 „vnútornú“ drenážnu vrstvu na vnútornej strane betónových oporných konštrukcií ešte pred dokončením stien a podláh. V nádržiach, pri ochranných alebo vnútorných stenách vytvára P20 nepretržitú drenážnu vrstvu na vnútornej strane betónových konštrukcií a dočasnú ochranu pred vymývaním čerstvého betónu vodou prenikajúcou z podložia.

Výhody

Vysoká drenážna kapacita.
Zabraňuje pôsobeniu hydrostatického tlaku na hydroizoláciu.
Zabraňuje „vymývaniu“ čerstvého betónu pri betónovaní.

Pokládka

P20 sa pokladá nopmi smerom k podkladu a spojuje preložením jednej rady nopov. V prípade potreby je možné jednotlivé dosky spojiť pomocou tesniacej šnúry, ktorá sa prilepí medzi dve rady nopov.

Doplnky systému

Platon P20, dosky o šírke 1,36 m, dĺžke 2,18 m, iné rozmery na objednávku.                                      Platon tesniaca šnúra