Časté otázky: Isola Powertekk

Isola Powertekk

Zde naleznete časté dotazy a odpovědi na téma Isola Powertekk.

 1. Od kolika stupňů sklonu střechy mohu klást tašky Powertekk ?
 2. Lze klást |Powertekk pod 10 stupňů?
 3. Mohu použít Powertekk u lehké lepené střešní konstrukce?
 4. Co je tak zvláštního na Powertekku ?
 5. Může se po střeše z Powertekku chodit?
 6. Jak je zaručena bezpečnost při bouři?
 7. Jaké jsou možnosti rekonstrukce?
 8. U kterých střech není nutné odstranění staré krytiny?
 9. Jak je to u starých krytin s asbestem?
 10. Musím vždy pořídit kontra latě ?
 11. Jak silné musí být kontra latě ?
 12. Musím vybudovat u okapu dodatečné odvětrání?
 13. Jak mám upravit vzdálenost latí, když střecha neodpovídá požadovaným 369 mm u latí ?
 14. Čím mohu střešní pláty stříhat?
 15. Lze použít flexku ?
 16. Řezal jsem střešní díly podle doporučení. Musí obnažené okraje řezů uhladit nebo opravit?
 17. Ale nerezaví pak tyto okraje
 18. Jak dlouho ochrana funguje?
 19. Je zde ze strany Isoly poskytována odpovídající záruka?
 20. Musím u střechy z Powertekku (kovová střecha) instalovat hromosvod?
 21. Předpokládá-li se ochrana proti blesku, mohu pak napojit uzemnění přímo na střešní tašky Powertekk?
 22. Mohu osadit obvyklá střešní okna?


 

   


  Od kolika stupňů sklonu střechy mohu klást tašky Powertekk? 

  Jak Powertekk Nordic tak Powertekk CC lze klást od 10 stupňů sklonu střechy.

  Lze klást |Powertekk pod 10 stupňů? 

  Ne, ani při dodatečných opatřeních to není možné.

  Mohu použít Powertekk u lehké lepené střešní konstrukce? 

  Právě pro takovou konstrukci nabízí Powertekk na základě jeho malé váhy od 5 do 7,7 kg/m2 optimální řešení.

  Co je tak zvláštního na Powertekku? 

  Hlavní předností je tloušťka materiálu od 0,5 mm. Se zřetelem na stabilitu a pokládku nabízí Isola jeden z nejsilnějších a nejpevnějších systémů na trhu. 

  Může se po střeše z Powertekku chodit? 

  Pokud to sklon střechy dovolí, je možné po taškách Powertekk chodit. Je nutné stoupnout vždy do nejhlubší části tašky, která leží přímo na střešní lati.

  Jak je zaručena bezpečnost při bouři? 

  Každá taška je vícenásobně připevněna specielními hřeby nebo šrouby. Na jeden metr čtvereční je použito 10 hřebů nebo šroubů.

  Jaké jsou možnosti rekonstrukce? 

  S Powertekkem máte vedle položení nové střechy u mnoha starých střech možnost rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že není nutné strhnout starou krytinu, šetří se značně náklady.

  U kterých střech není nutné odstranění staré krytiny? 

  U všech plochých starých krytin kupř. šindelových, eternitových, břidlicových, z dřevovláknitých desek nebo podobných jiných asfaltových krytin.

  Jak je to u starých krytin s asbestem? 

  Zde v každém případě doporučujeme odstranění asbestové krytiny a položení nové. Odstranění asbestové krytiny by měla provádět pouze odborná firma.

  Musím vždy pořídit kontra latě?  

  Ano, tím se ale zároveň řeší možnost odvodu kondensátu a odvětrání .

  Jak silné musí být kontra latě ? 

  Minimální požadovaný větrací mezeru je 200 cm2/m. S tím spojená tloušťka kontra latí závisí dále na délce krokví. Do 10 m délky krokví je za normálních okolností postačující tloušťka kontra latí 30 mm.

  Musím vybudovat u okapu dodatečné odvětrání? 

  Když je konstrukce odvětrání dostatečně dimenzovaná pomocí kontra latí a konstrukce střechy u okapu není utěsněna, není třeba žádné další větrání. Doporučujeme konzultovat řešení odvětrání střechy s odborníkem.

  Jak mám upravit vzdálenost latí, když má střecha neodpovídá požadovaným 369 mm u latí ? 

  Nemusíte nic upravovat. Při konstantní vzdálenosti latí 369 mm vyjde poslední řada u hřebene kratší než 369 mm. Zde se tašky Powertekk jednoduše zkrátí.

  Čím mohu střešní pláty stříhat? 

  Tašky nebo doplňky lze řezat různým nářadím, kupř. nůžkami na plech, pákovými nůžkami, děrovací pilou, ruční kotoučovou pilou nebo úhlovou řezačkou.

  Lze použít flexku ?  

  Ne. Samotné Powertekk prvky jsou určeny pro „studené“ řezání. To znamená, že rotujícím kotoučem je lze řezat jen do max. 4000 ot./min při vyšších otáčkách může vzniklé teplo porušit povrchovou ochranu oceli.

  Řezal jsem střešní díly podle doporučení. Musí obnažené okraje řezů uhladit nebo opravit? 

  Z hlediska koroze to není třeba. U některých detailů se to dělá kvůli vzhledu, nebo vyšší bezpečnosti proti pronikání vody. Například v úžlabí a u hřebene nebo nároží.

  Ale nerezaví pak tyto okraje? 

  Ne. Tašky Powertekk a všechno všechny doplňky jsou chráněny žárovým pozinkem.

  Ocel a zinek mají opačné náboje. Proto menší poškozená místa jsou časem „zapečetěna“ zinkem. Této reakci se říká katodová ochrana.

  Jak dlouho ochrana funguje? 

  Katodová ochrana trvá desetiletí a poskytuje dostatečnou ochranu.

  Je zde ze strany Isoly poskytována odpovídající záruka? 

  Ano, pro  Powertekk Nordic poskytujeme 30ti letou a pro CC 15ti letou záruku na materiál.

  Musím u střechy z Powertekku (kovová střecha) instalovat hromosvod? 

  Je potřeba se řídit platnými místními normami, nařízeními a zákony.

  Předpokládá-li se ochrana proti blesku, mohu pak napojit uzemnění přímo na střešní tašky Powertekk? 

  V žádném případě. Musíte vždy použít hromosvod instalovaný odbornou firmou.

  Mohu osadit obvyklá střešní okna? 

  Samozřejmě. Dio krytiny Powertekk lze osadit všechna běžná střešní okna.