Isola: Vývoj a výskum

Vývoj a výskum

Oddelenie „FoPu“ – Vývoj a výskum.

Isola si vytýčila za cieľ vyvíjať nové výrobky a ponúkať riešenia problémov v stavebníctve v súlade s dobou. To platí pre ďalší vývoj súčasných výrobkov, tak aj pre vopred premyslené a vypracované inovované riešenia, prispôsobené stále sa meniacim požiadavkám moderného stavebníctva. Hlavnou úlohou oddelenia „FoPu“ je vytvárať základy pre vývoj nových výrobkov a odborov v celom koncerne Isola.

Veľké odborné kompetencie v rozdielnych odboroch sú pre oddelenie, ktoré je dnes zložené zo stavebných inžinierov, chemických inžinierov a odborných laborantov, rozhodujúce. Rovnako rozhodujúca je pre cieľavedomý  vývoj úzka spolupráca s produktovými manažérmi a jednotlivými výrobnými závodmi.

Oddelenie „FoPu“ je tiež zodpovedné za spracovanie reklamácií a odpovedá na otázky týkajúce sa technických detailov výrobkov a systémov.

FoPu má 4 pracovníkov a vedúcim oddelenia je toho času Jorgen Young.