Isola: Umiestnenie výrobných závodov

Umiestnenie výrobných závodov

Isola as má 5 výrobných závodov v Nórsku a dva v Českej republike

Isola as, výrobný závod Eidanger

Vedenie a administratíva firmy Isola sa nachádza v Eidangeru v okrese Porsgrunn. V tejto oblasti máme tiež 2 výrobné závody. V hlavnom závode sa vyrábajú asfaltové výrobky a v druhom nosné sklené a polyesterové vložky do asfaltových výrobkov. 

 

 

 

Adresa:
Isola as
Prestemoen 9
N-3945 Porsgrunn
Norwegen
Tel.: 0047 35 57 57 00
Fax: 0047 35 55 48 44
E-mail: Isola@isola.no

Isola as, výrobný závod Platon

Továreň Platon bola založená v roku 1959 a opierala sa o výrobu lisovaných dosiek z plastickej hmoty. V roku 1968 táto spoločnosť vynašla a patentovala „membránu pre základové múry“, ktorá je skonštruovaná tak, aby zabraňovala prenikaniu vlhkosti do pivníc. Výrobky a systémy, ktoré zabraňujú vlhkosti v budovách a konštrukčnej sekcii sú stále zodpovedné za hlavné výrobné aktivity továrne. Spoločnosť si získala slávu vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti lisovania, tepelného tvarovania a výliskov.

Adresa:
Isola AS, Fabrik Platon,
Lienfossv. 5, N-3678 Notodden, Norwegen
Fax: +47 35027555.
Tel. (Zentrale) 0047 35575700
E-mail: isola@isola.no

Norskerenna as

Norskerenna AS vyrába odkvapové žľaby, príslušenstvo a spojovacie oceľové stavebné výrobky. Cieľom spoločnosti je zaujať vedúce postavenie v kvalite a prevedení. Značný dôraz je kladený na vývoj výrobkov a vývoj racionálnych výrobných metód. Vývoj spoločnosti je predovšetkým postavený na základe skúseností spoločnosti a odbornosti. Spoločnosť bola založená v roku 1956 ako klampiarstvo a bola predaná koncernu Isola v roku 2000.

Adresa:
Norskerenna as Trykkeriveien 3
N-1650 Sellebakk Norwegen
Tel: 0047 69325600
Fax: 0047 69399110
E-mail: firmapost@norskerenna.no

Røros Bruk as

Okná a Dvere Roros sú vyrábané v továrni Roros Bruk, ktorú ako dcérsku spoločnosť plne vlastní Isola as. Roros Bruk bola založená v roku 1971 a počas týchto uplynulých rokov spoločnosť Roros Okna zaujala vedúce postavenie na trhu s drevenými oknami a dverami konštruovanými predovšetkým pre víkendové chaty. Táto továreň sa nachádza hneď vedľa železničnej stanice Roros.

Adresa:
Røros Bruk as
N-7374 Røros Norwegen
Tel.: 0047 72 40 62 90
Fax: 0047 72 40 62 91
E-mail: ordre.roros@roros-bruk.no

Isola as, výrobný závod Brevik

Táto továreň sa nachádza v meste Brevik, asi 10 km od  hlavného sídla firmy Isola. Vyrábajú sa tu sklenené vložky, ktorá sa používajú ako jeden zo základných materiálov v našich strešných krytinách a v asfaltových šindľoch. Vyrábajú sa tu aj záhradne rohože a GRP výstuže do polyesterových trubiek, atd. Pôvodná výroba asfaltových výrobkov tu začala v roku 1943.

Adresa:
Isola as, Brevik Factory
Zoarbakken
N-3950 Brevik Norwegen
Tel.: 0047 35 57 57 00
Fax: 0047 35 57 15 01
E-mail: isola@isola.no

Isola Powertekk s.r.o., výrobný závod Bohdíkov

Tento výrobný závod sa nachádza asi 3,5 hodiny po diaľnici na východ od Prahy. Vyrába sa tu oceľová strešná krytina Isola Powertekk a doplnky konštruované predovšetkým pre európske trhy.

Adresa:
Isola Powertekk s.r.o.
Raskov 90, 789 64 Bohdikov
Česká republika
Tel.: 00420 583 286 311
Fax: 00420 583 246 182
E-mail: info@isola.cz