Referenčné objekty: Zelená strecha Singapur

Zelená strecha Singapur

Zelená strecha na Universal Studiu v zábavnom parku Sentoza je so svojou rozlohou cca 35 000 m2 najväčšou zelenou strechou v Ázii. Ako drenážny systém a zásobáreň vody bola použitá membrána Isola Platon DE 25.

Zelená strecha pre Shreka, Dobu ľadovú a Co.

Keď na jar 2010 otvorilo Universal Studio svoj nový zábavný park Sentoza v Resortu World Sentoza  priamo pred bránami Singapuru, priviedli Shrek, zvieratká z Doby ľadovej a mnoho iných postáv zo sveta fantázie Universal filmu membránu Platon DE 25 do Ázie. Nespočetní návštevníci si mohli v rozprávkovo magickom svete dych vyrážajúcich atrakcií a pestro tematicky orientovanej gastronómie vychutnávať aj pohľad na krásne zelené strechy. Šetrný prístup k životnému prostrediu a rozsiahle úspory energie boli dôležitým aspektom pri plánovaní celého projektu.

Vďaka tomu bolo do návrhu stavby včlenených veľa  zelených striech. Zelené strechy vďaka svojím vysokým izolačným vlastnostiam fungujú ako ochrana proti teplej tropickej klíme.   To má vplyv nielen na zníženie spotreby energie, ale aj zlepšenie akustického prostredia celých budov. Takto riešená strecha navyše predlžuje životnosť izolačných materiálov v strešnej konštrukcii. Prírodný materiál pôsobí na harmonický vzhľad celého komplexu budov a zdôrazňuje myšlienku životného prostredia v Universal Studiu. Zazelenené mohli byť dva druhy strešných konštrukcií: plochá strecha zo železobetónu a profilovaná oceľová strecha od Corus Kalzip s miernym spádom. Pre zachovanie úrovne strechy boli profilované plochy vyplnené Versicellem. Ako vodotesná izolácia bola použitá vrstva EVA-PVC Terpolymeru. Kvôli veľkému rozmeru striech a krátkej dobe  realizácie bola zvolená membrána Platon DE 25 ako drenážna vrstva a zásobáreň vody. Nízka hmotnosť a jednoduchá montáž zaručujú rýchle spracovanie. Kompletná zelená strecha bola vrátane Platonu DE 25 dodaná firmou  Elmich (Ďaleký východ) PTE Ltd, partnerom Isoly v tomto regióne.

Ďalšou vrstvou zelenej strechy je tkanina, na ktorú bola položená vrstva anorganického substrátu. Extenzívne zazelenenie strechy sa previedlo špeciálne vybranou zmesou rastlín, ktorá pozostávala väčšinou zo sukulentov. Tieto rastliny si vyžadujú málo vody a starostlivosti. Počas zazeleňovania a suchých období sa používa zavlažovací systém.

Zelená strecha na Universal Studiu v zábavnom parku Sentoza je so svojou rozlohou cca 35 000 m2 najväčšou zelenou strechou v Ázii. Investor, konštruktér, výrobca a dodávateľ týmto projektom dokázali, že zelené strechy neprinášajú hospodársky prospech len u komerčných stavieb. Svojími ekologickými a estetickými vlastnosťami zreteľne ovplyvňujú zlepšovanie mikroklímy v okolí a harmonicky zapadajú do prírody.