Isola: Kvalita a životné prostredie

Kvalita a životné prostredie

Isola je zaviazaná nasledujúcimi zásadami a cieľmi v otázkach kvality a životného prostredia v zhode s jej obchodnou politikou.

Zodpovednosť za kvalitu a životné prostredie!

 Prevziať vedúcu úlohu  pri prekonávaní problémov s riešením vlhkosti v stavebníctve.

  1. Cieľom firmy Isola je zaujať vedúce  postavenie na trhu vo vývoji výrobkov a profesionálnej odbornosti.
  2. Isola pracuje na tímovo-orientovanom dosiahnutí  optimálneho rozdelenia zodpovedností a kompetencií vo vnútri organizácie.
  3. Obchodné ciele firmy sú postavené na tímovej spolupráci a sú podporované  pravidelným preverovaním schopností firmy vo vzťahu k možnostiam jej neustáleho vývoja. 
  4. Isola sa sústreďuje predovšetkým na vlastnú výrobu vysoko kvalitných výrobkov a kompletných systémových riešení, ktoré sú ponúkané našim zákazníkom.
  5. Isola sa považuje za exportnú firmu so špičkovými produktmi a systémami, ktoré sú ponúkané  na vopred vybraných trhoch.
  6. Cieľom Isoly je používať šetrné zdroje pri výrobe a vyhnúť sa spotrebe surovín, ktoré majú škodlivý vplyv na životné prostredie.
  7. Rovnaký význam je kladený na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. To platí ako pre výrobu, tak pre finančnú zodpovednosť firmy behom plánovania a realizácie projektov.
  8. Isola chce kvalitou výroby a dodacích podmienok čo najviac uspokojiť svojich zákazníkov.

Ako je vyššie uvedené, politika spoločnosti Isola sa zhoduje s organizačnými podnikovými cieľmi, požiadavkami a očakávaniami firmy.
Aby sa zabezpečilo splnenie záväzkov týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, zaviedla Isola vnútornú kontrolu, ktorá pôsobí v súlade so zákonnými ustanoveniami.